Sökmotoroptimering är benämningen för de tekniker och metoder som används för att få en webbplats att synas så högt upp i sökresultaten i sökmotorer, så som Google, som möjligt. Det är vanligen någonting som utförs av företag specialiserade inom området, exempelvis Vizibly AB, vars mål är att hjälpa andra företag få ökad synlighet bland sina kunder. Desto högre upp i sökresultatet företagets webbplats befinner sig desto större är chansen att den fångar kundens blick vilket leder till ett besök på webbplatsen. Ett besök på webbplatsen är i sin tur ett första steg mot ett genomfört köp av en tjänst eller produkt.

Vizibly AB är ett av Sveriges främsta företag inom SEO-branschhen som erbjuder komplett sökmotoroptimering som ser till att placera kundernas webbplatser på sökresultatens förstasida. Inkluderandet av sökmotoroptimering för webbplatser är idag nödvändigt för att webbplatsen ska uppfylla något syfte. Det bör vara del naturlig del av varje företags marknadsföring för att vara synliga för sina kunder, både redan existerande såväl som potentiella nya kunder. Genom att göra sökmotoroptimeringen till en naturlig del av företagets markandsföringsstrategi ökar chanserna att upptäckas av nya internetanvändare och kunder vilket i sin tur ökar omfattningen för ditt företag.

En fungerande sökmotoroptimering är optimal för både stora och små företag men svår att uppnå på egen hand. Det är tidskrävande och kräver även ständig uppdatering för att hålla önskad effekt. Därav valet som allt fler företag gör i Sverige idag att anlita assistans för utförandet av sökmotoroptimeringen från ett företag specialiserad på just SEO.