När det kommer till att välja den perfekta domänen finns det många saker att ta med i beräkningen. För det första behöver du ta hänsyn till de sökfraser du önskar vara synlig på. Sen är det även fördelaktigt om du väljer ett unikt domännamn som gör att du urskiljer dig bland konkurrenterna inom din bransch.

Samtidigt som domänadressen bör vara unik så behöver den även vara enkel att komma ihåg och skriva. Att skriva eftersom en webbadress som är svår att komma ihåg lätt blir felstavad kan leda till irritation bland användarna. Domänadressen behöver vara lätt att komma ihåg för att det blir lättare för användarna att prata om din sida med andra för att sprida ordet om den. Och desto mer det pratas om ditt företag och er domän desto mer stärks varumärket.

Domänadressen bör ha ett namn som gör att användarna redan innan de besöker hemsidan vet vad den kommer att innehålla. Det handlar om att skapa och möta användarnas förväntningar. Tycker du ändå att det är svårt att komma på en bra domänadress för ditt företag finns det många redskap och verktyg att ta hjälp av.