När det kommer till Google-Shopping tänker många att det enbart är de stora företagen som har chans, men riktigt så är det inte. Även mindre företag kan dra nytta utav Google-Shopping. Google-Shopping är ett bland de bästa verktygen man kan använda sig av när det kommer till reklam då ett företag säljer produkter. Via Google-Shopping når man de kunder som är villiga att genomföra ett köp. Det ger även företagen en chans att på bästa sätt visa upp sina produkter.

Andreas Reiffen har tagit fram ett par tips och råd som företag kan följa för att de ska synas på bästa sätt. Han beskriver att det är viktigt att ett företag väljer att rikta sig in på ett visst område och enbart visa ett fåtal produkter. Produkterna ska ingå i en viss kategori så att kunderna får en bra överblick över informationen och inte få för mycket information på en gång. Det gäller att sticka ut och att ha produkter som tilltalar kunderna bäst för att det ska leda till något framgångsrikt.

Det är inte avgörande att till en början att investera för mycket för att det ska kunna leda till resultat, utan det räcker att ha med några produkter. Det gör att kunderna får upp ögonen för både företaget och deras produkter. Att kunna veta vilka sökord kunderna söker på och vad som gör företaget unikt gentemot andra konkurrerande företag är någonting som kan hjälp företaget att stå ut från mängden. De bör även se till att hålla lägre priser än sina konkurrenter för att öka chanserna för att kunderna väljer just dem. När ett företag har skapat sig en grund så kan de med fördel öka sin marknadsföring via Google-Shopping för att kunna få en ännu bredare marknadsföring.