Den här veckan, den 17 Maj 2017, har Google sin utvecklingskonferens i Calif, USA. Där annonserade de bland annat expansionen av Google Assistant såväl som AI, Artificiell Intelligens. Expansionen räknas till en börja främst ske för iPhone, men kommer att fortsätta utvecklas för att innefatta andra enheter.

Enligt den rapport som Google själva tillgängliggjort kommer Google Assistant att presenteras som en fristående applikation som ska vara möjlig att ladda ner gratis från App Store. De har däremot inte presenterat huruvida det kommer att ske via en uppdatering av Googles redan existerande app eller om de kommer att skapa en ny app som heter Google Assistant. Vad som är klart är att de kommer att lansera en ny app samt att de även kommer att förbättra och utöka sina redan existerande appar med AI-förmågor.

I Googles rapport går det även att utläsa att de kommer att integrera Google Assistant i hushållsmaskiner. Det kommer att resultera i smartare system och maskiner som kan utföra uppgifter på egen hand, så som att värma upp ugnen till 200 grader på begäran.

Samsung kommer med stor sannolikhet att försöka göra något liknande med sin Assistant Bixby för att kunna vara med i kampen om framtidens AI-system.