År 2016 har varit ett spännande och föränderligt år för marknadsförare och utvecklingen förväntas fortsätta under 2017. Tekniken fortsätter att utvecklas vilket innebär att det hela tiden dyker upp nya och mer effektiva marknadsföringsmetoder. Vikten av att vara synlig på sociala medier blir allt större i frågan om hur man uppnår en framgångsrik internetmarknadsföring. Det innebär att marknadsföringen under årens gång har tvingats bli allt mer personlig. Under 2017 spås marknadsföring via webben bli ännu mer personlig vilka ska hjälpa till att skapa meningsfulla och långlivade kundrelationer.

I och med dagens sociala medier är det av allt större vikt för företag att anpassa sina marknadsföring utifrån sina kunder. Fokus under 2017 kommer därför med stor sannolikhet att ligga på kunden och på att ständigt placera kunden i centrum för varje ny marknadsföringsstrategi. Det blir dessutom allt viktigare att behålla känsligheten i frågor om dataskydd och datahantering. Det innebär att marknadsavdelningar på företag bör ta tillfället i akt att rengöra sina databaser och förflytta fokus från kundcentrerade kampanjer till personliga samtal.

Förhoppningen för 2017 är ett ökat användande av intelligent teknik för att skapa allt mer individanpassad marknadsföring. Det ska göra det lättare med riktad marknadsföring i rätt sammanhang och tajming. Förhoppningsvis ska det leda till att annonser inte längre visar upp produkter som användarna redan köpt, utan istället förutsäga vad de kommer att vilja köpa härnäst.

Det är helt enkelt spännande och föränderliga tider för marknadsförare vi har framför oss. 2017 är kundernas år där övergången sker från företags- till kundcentrerade kampanjsidor och annonser. Det är året då kundfokus tar sig tillbaka upp till toppen av dagordningen.