Att skapa en webbplats som är tillgänglig anser många som svårt, men med några anpassningar så gör man sin webbplats mer tillgänglig. Något som man kan beakta är att ha med det viktigaste först så att användaren direkt vet vad sidan handlar om. Att ha en enkel introduktion där man sammanfattar vad webbplatsen handlar om gör det lättare för användaren att förstå den kommande informationen. Den inledande sammanfattningen kommer att resultera i att användaren inte behöver ta till sig exakt allt som befinner sig på webbplatsen och behöver därmed inte koncentrera sig i en lång stund. Att skriva enkelt och tydligt är något som är viktigt för användare som har svårigheter att förstå svåra och otydliga formuleringar.

Att använda ett personligt tilltal gör det lättare för läsaren att förstå samtidigt som det är mer välkomnande när man använder sig av ett personligt tilltal. Att skriva korta stycken ger användaren en tydlig överblick och det gör det lättare att ta åt sig informationen där skumläsning även lättare kan göras. Att även ha mellanrubriker för att skapa luft mellan texten är också något man bör använda sig utav.  ALT-text är även något man alltid bör ha på sina bilder för att de som inte kan se bilder kan förstå vad som befinner sig på sidan. Använd inte tabeller utan skriv ut det i textform istället eller använd punktlistor. Punktlistor är något som man överlag bör använda, eftersom de är tydliga och ger en bra översikt. Detta var enbart några faktorer som bör beaktas för att öka tillgängligheten på sin webbplats, men att uppfylla dessa leder redan till att göra webbplatsen mer tillgänglig.