Många företag överväger idag att marknadsföra sig via sociala medier och inte längre via en webbplats. Det som är avgörande för Googles organiska sökresultat inkluderar vem som länkar till webbplatsen, hur många tredje parter som länkar till webbplatsen samt kvaliteten av innehållet. Detta är inte möjligt och kan inte uppfyllas via en Facebook-sida eftersom Google inte tar hänsyn till gillamarkeringar, följare eller andra sociala signaler.

Genom att tillhandahålla en webbplats som uppnår kvalitet och har ett relevant innehåll kommer kunden när den söker efter en tjänst eller produkter lättare att hitta till webbplatsen. En kund som är intresserad utav en produkt eller tjänst brukar vilja få del utav flera källor för att kunna fatta ett beslut. En forskning som gjordes av YP och LSA har visat att konsumenterna i genomsnitt använder cirka tre källor innan de fattar ett köpbeslut. Det betyder att de företag som inte har en webbplats kommer att gå i förlust av kunder som vill ta del av en webbplats till företaget. En Facebook-sida ger enbart en delvis bild över ett företag eftersom formatet är väldigt begränsat och standardiserat. Har man en webbplats så kan designen anpassas och göras mer personlig, vilket kan locka till sig kunder.

Det är inte enbart att ett företag ska ha en webbplats för att kunna locka till fler kunder utan det är även baserad på webbpaltsens design och innehåll som är avgörande. En forskning som genomfördes i Stanford visade att 46 procent av kunderna fattade beslutet om hur trovärdig en webbplats verkar vara i samband med webbplatsens design, layout och typografi. Webbplatser är alltså fortfarande en viktig del av en lokal sökning för att kunna hjälpa kunderna att fatta ett beslut. Att anlita företag som arbetar med sökmotoroptimering såsom Vizibly AB kan man få hjälp med att designa en webbplats samt med att koppla ihop företagets sociala medier med webbplatsen.