Alla delar som är synliga på en webbplats spelar in för att skapa en god användarupplevelse. Men det handlar om mycket mer än så. En god användarupplevelse har ofta sin grund i det som inte är direkt synligt på webbplatsen. Många gånger påverkas en webbplats framgång även av andra aspekter så som intryck och reklam som användarna får i vardagen som spelar in i deras uppfattning av webbplatsen redan innan de har besökt den.

För att skapa en god användarupplevelse för de kunder som besöker en webbplats finns det många saker som behöver tas med i beräkning och i designprocessen för att se till att skapa en lättillgänglig och användarvänlig webbplats som går lätt att navigera. Det innebär bland annat att hålla ett enhetligt utseende på samtliga av webbplatsens undersidor, skapa en välfungerande meny och lättillgängliga navigationsmöjligheter. För att lyckas med att designa en webbplats som leder till en positiv användarupplevelse så behöver användarnas personliga behov, förutsättningar och önskemål tas med i beräkningarna. Det är därför alltid att rekommendera att genomföra en användarstudie tidigt i arbetsprocessen för att klargöra vad användarna förväntar sig och önskar se på webbplatsen.

Att skapa en god användarupplevelse bör alltid vara främsta målsättning för varje webbdesigner. Det eftersom chansen för att användarna återvänder till webbplatsen är större om de trivs med att använda den och tycker att den är lätt att förstå. Om användarna finner webbplatsen alldeles för komplicerad att navigera är chansen stor att de lämnar och istället väljer att besöka en konkurrerande verksamhets webbplats.

Att designa en webbplats inkluderar betydligt mycket mer än att bara byta färger och välja typsnitt. Det handlar om att möta användarnas behov och skapa en övergripande positiv användarupplevelse som ökar chanserna för att kunderna ska genomföra ett köp av en produkt eller tjänst. Det är därför alltid att rekommendera att anlita ett företag med kunnig personal, så som Vizibly AB, för att få hjälp med att genomföra användarstudier och därefter skapa en användbar och lättnavigerad webbplats som leder till en positiv användarupplevelse.