Det största misstaget företag gör när de designar nya webbplatser är att de inte tänker på SEO förrän efter den är lanserad. För att uppnå en lyckad sökmotoroptimering bör tankarna på det finnas med redan i början av designprocessen. Visst är det möjligt att applicera SEO på en redan existerande webbplats men bästa resultat uppnås då det integreras så tidigt som möjligt i skapandeprocessen.

Webbplatsernas betydelse har med åren minskat och idag krävs betydlig mer än en webbplats för att lyckas på webben. Sociala medier och digital marknadsföring är det som ger webbplatsen mening och som leder till nya kunder.

I och med alla nya verksamheter som erbjuder företag, och privatpersoner, möjligheten att på egen hand skapa webbplatser minskar funktionaliteten i dem. Visst är det smidigt att kunna skapa en egen webbplats för företaget trots att man inte har någon programmeringserfarenhet men en webbplats behöver som sagt mer än att bara existera. Den behöver sökmotoroptimeras och marknadsföras för att synas i sökmotorer så som Google samt på sociala medier. För vilken nytta gör en webbplats om den inte är synlig för kunderna?

Istället för att skapa en webbplats utan markandsföringsplan kan det vara en bra idé att anlita ett företag som specialiserar sig på webbdesign och SEO, så som Vizibly AB, och som inte bara kan hjälpa dig att få en snygg webbplats för ditt företag utan även en webbplats som syns för och lockar nya kunder. För sökmotoroptimering bör som sagt integreras så tidigt som möjligt i designprocessen istället för att läggas till i efterhand. Allt för att skapa en så framgångsrik webbplats som möjligt.