Att sökresultatet ska gå snabbt som möjligt att ladda tillhör en av de viktigaste punkterna som Google väljer att fokusera på i sitt utvecklingsarbete. De försöker hela tiden komma på nya metoder för att behålla en god användarupplevelse på webbplatsen för att användarna ska återkomma då de ska söka efter något nytt. Det har lett till att de under många års tid har varit den överläget mest använda sökmotorn i hela världen.

Googles fokus är att göra det så lätt som möjligt för deras besökare att tillgängliggöra sig information. Det leder till att de prioriterar laddningshastigheten på webbplatsen, snarare än inkluderandet av annonser och fler sökresultat.

Sökmotorjätten har under årens gång testat flera olika varianter för att undersöka hur användarupplevelsen förändras av mängden sökresultat samt laddningstid. Google har bland annat testat att låta förstasidan i sökresultatet visa 30 sökresultat istället för 10 vilket ledde till en ökning med 500 millisekunder i laddningstid. Det kanske inte låter som mycket men var tillräckligt för att leda till en minskning på sökningar med hela 20%.

De är såpass måna om att hålla hög landningshastigheter att de i vissa fall till och med väljer att reducera eller helt ta bort annonser för att se till att sökresultatet laddar tillräckligt snabbt. Deras mål är att förmedla resultatet till användarna så snabbt som möjligt efter sökning för att de inte ska hinna börja tänka på något annat.

Sökresultatet via datorer är i dagsläget snabbt men det samma går inte att säga för alla sökningar via Google i mobila enheter. Sökmotorjätten arbetar ständigt för att även förbättra landningshastigheten i mobiler och surfplattor, något som uppnås genom AMP (Accelerated Mobile Pages). Google påbörjade sitt fokus på AMP i Februari 2016 och lägger till nya sidor på listan varje vecka. Det innebär att laddningshastigheten hela tiden förbättras för olika enheter och målet är att samtliga sökningar ska gå lika snabbt, oavsett om de sker via en stationär eller mobil enhet.