Det görs ständigt nya modifieringar och utvecklingar bland sökmotorer beträffande platsspårning. 2015 gjorde sökmotorjätten Google valet att tvinga mobila och fasta enheter att vara inställda på sin faktiska geografiska position, istället för att som tidigare lämna det öppet för användarna att ändra det efter eget önskemål. Under kommande år har de fortsatt att arbeta för att kunna förbättra platsspårning allt mer, vilket framförallt är fördelaktigt för Googles egna Adwords annonsörer.

Ständiga förbättringar görs för att mer precist kunna spåra söktrafik ända ner till postnummernivå, vilket idag är möjligt. Det innebär framförallt en förbättring för Googles annonsörer som får lättare för att nå användare på utvalda orter med platsspecifika erbjudanden. I dagsläget är det fortfarande betydligt enklare att spåra stationära och bärbara datorer snarare än mobila enheter. Utvecklingen för mobila enheter är därför någonting som ligger i fokus för många utvecklare. Positiva följder av detta för Googles Adwords annonsörer innefattar bland annat en lägre kostnad för tjänsten samt en ökad chans för att konvertera de användare som ser annonserna till kunder.

Andelen söktrafik som går att spåra ner till postnummernivå har under årens lopp ökat avsevärt och idag är det endast 10% av alla enheter som inte går att spåra. Siffran för ospårbar trafik minskar varje år. 2015 var siffran 28% medan den förra året minskat till 11%. Utvecklingen av Googles platsspårningsmöjligheter går att få en relativt detaljerad bild av eftersom sökmotorjätten ständigt rapporterar om kommande uppdateringar för sina program, funktioner och enheter.

Oberoende utav fokusnivå, stationära eller mobila enheter, är det säkert att säga att Google kommer fortsätta expandera och utveckla sin förmåga att spåra sina användare vilket i sin tur leder till förbättrade erbjudanden för deras Adwords annonsörer.